Toegankelijkheidsverklaring

van het online vakantieportaal van de Kitzbüheler Alpen

De Kitzbüheler Alpen doen hun uiterste best om hun websites in overeenstemming met § 14b van de Tiroolse anti-discriminatiewet van 2005 ter omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europese Parlement en de raad van 26 oktober 2016 over de toegankelijkheid van de websites en mobiele toepassingen van openbare plaatsen (ABl. L 327 van 2.12.2016, S. 1) zonder drempels toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de websites www.kitzbueheler-alpen.com, alle ondersites , www.kat-walk.at, www.kat-bike.at en verdere productsites van de Kitzbüheler Alpen.

Stand van de compatibiliteit met de gestelde eisen

De websites www.kitzbueheler-alpen.com, www.kat-walk.at, en www.kat-bike.at zijn vanwege de volgende onverenigbaarheden deels met het conformiteitsniveau AA van de „Richtlinien für barrierefreie Webinhalte Web – WCAG 2.1“ naar de geldende geharmoniseerde europese norm „Europäischer Standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)“ verenigbaar.

De onderstaande inhoud is vanwege de volgende redenen niet barrièrevrij:

a) Onverenigbaarheid met de wet webtoegankelijkheid (WZG) ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/2102

  • checkDe weergave van tekst en afbeeldingen voldoet niet aan de gespecificeerde contrastverhouding vanwege cd-specificaties. Aan de WCAG-succescriteria (SC) 1.4.3 Contrast (minimum) wordt alleen gedeeltelijk voldaan.

  • checkBij een zoomfactor van 200 procent op het bureaublad zijn er problemen met het afbreken van de hulpteksten in pop-upvensters; dit heeft invloed op criterium 1.4.4 (tekstgrootte wijzigen).

b) Onevenredige last

  • checkOnze video's worden gehost en gepubliceerd op het YouTube-videoplatform. Voor sommige van deze video's is het niet mogelijk om de vereiste audiobeschrijvingen ter beschikking te stellen. Aan succescriterium 1.2 time-based-media wordt daardoor slechts in beperkte mate voldaan.

  • checkTijdens het boekingsproces is het niet mogelijk om ingevoerde gebruikersinformatie te controleren, corrigeren en bevestigen voordat het formulier wordt verzonden. Aan succescriterium 3.3.4 Error Prevention wordt slechts in beperkte mate voldaan.

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is bijgewerkt op 9 maart 2021. De website is intern beoordeeld. De evaluatie was gebaseerd op zowel redactionele als technische criteria.

Feedback en contactgegevens

De aanbiedingen en diensten op deze website worden voortdurend verbeterd, uitgewisseld en uitgebreid. Gebruiksgemak en toegankelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Als u belemmeringen opmerkt waardoor u onze website niet goed kunt gebruiken - problemen of tekortkomingen vindt met betrekking tot het voldoen aan de toegankelijkheidseisen - vragen wij u om ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen.
We zullen uw verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Stuur alle berichten en suggesties die u heeft naar info@kitzalps.com met als onderwerp "Meld een barrière op de website". Beschrijf het probleem en geef a.u.b. de URL ('s) van de betrokken website of het document aan ons door.

Handhavingsprocedures

Indien u niet tevreden bent met de beantwoording via bovengenoemde contactmogelijkheid, kunt u een klacht indienen bij de ombudsman voor toegankelijke internet- en mobiele toepassingen van de provincie Tirol. De klacht wordt gecontroleerd om vast te stellen of het een schending is van de bepalingen van artikel 14b van de Tiroolse antidiscriminatiewet door staatsorganen, de gemeenten, de gemeentelijke verenigingen en de door de staatswet ingestelde zelfbesturende organen. Als de klacht gegrond is, moet de ombudsman de staat of de betrokken juridische entiteiten aanbevelingen doen om op te treden en maatregelen voorstellen om de tekortkomingen te verhelpen. Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van de ombudsman voor drempelvrij internet en mobiele toepassingen.