Kroniek Westendorf

De geschiedenis in één oogopslag

De eerste vondsten in Westendorf gaan terug tot de bronstijd, waarbij de gevonden brandgraven werden verwoest tijdens de aanleg van de Bahnhofstrasse in 1926. De vondsten die destijds zijn gedaan, liggen nu in het Staatsmuseum Ferdinandeum. De artefacten hebben verschillende bijzondere kenmerken: enerzijds is er een aanzienlijk aantal, anderzijds zijn sommige gevonden voorwerpen niet gemaakt van brons, afkomstig uit Tirol.

In de Romeinse tijden behoorde Westendorf tot de provincie Noricum, waar het dorp precies op de grens lag. Deze provincie werd in 476 door Odoaker ontbonden, wat er zeker voor zorgde dat veel inwoners naar het naburige Raetia verhuisden.

In 1234 werd Westendorf voor het eerst genoemd in een document in een schenking van graaf Otto von Wasserburg aan het Rott-klooster. Er zijn verschillende aanwijzingen dat het dorp en de kerk vroeger bestonden: in

902droeg de adellijke Radolt zijn eigendom in het Brixental over aan de bisschop van Regensburg. Om de eigen claim tegen de bisschop van Brixen te kunnen afdwingen, mag worden aangenomen dat de bisschoppen van Regensburg in het gebied bij Westendorf een kerk hebben gebouwd. Verder is de kerk gewijd aan St. Nicholas, wat een oprichting suggereert in de 11e/12e eeuw.

De 4e Lateraanse Raad besloot in 1215 het bisdom Chiemsee op te richten. Het hele Brixental werd ook toegewezen aan dit nieuwe bisdom, waarbij de bisschop van Chiemsee soevereine en spirituele macht had, maar de aartsbisschop van Salzburg had het recht van mecenaat. In 1385 kwam het Brixental als gevolg van een koopovereenkomst geheel in handen van het aartsbisdom Salzburg, maar het geestelijk recht bleef bij het bisdom Chiemsee.

De St. Nikolauskerk in Westendorf werd voor het eerst genoemd in 1320. Het gotische gebouw werd in 1771 door Andre Huber herbouwd

en was ondergeschikt aan het Itter-hof van Westerorf, waaraan de hoge jurisdictie in 1514 door keizer Maximiliaan I werd overgedragen. In de 16e eeuw was er een levendige mijnbouw rond Westendorf

en in 1803 kwam het aartsbisdom Salzburg naar het Groothertogdom Toscane als gevolg van de secularisatie die Napoleon propageerde en in 1805 naar Oostenrijk. In 1809 kwam Salzburg net als Tirol naar Beieren en kwam pas in 1814 weer terug naar Oostenrijk.

Op 1 mei 1816 kwam het hele Brixental naar Tirol na een beslissing van keizer Franz I, waarbij Westendorf in hetzelfde jaar tot een onafhankelijke gemeente werd verheven.

______________________________

Tegenwoordig vindt men bij Westendorf erven met de namen ‘Burwegen’ en ‘Burweg’. Als u op de kaart in dit gebied kijkt, vindt u een plateau begrensd door beekjes, dat door zijn ligging geschikt was voor een fort. Eerder werd aangenomen dat dit een prehistorisch fort was, tegenwoordig wordt aangenomen dat er een middeleeuws aardkasteel met houten delen op deze locatie stond. Helaas zijn er geen muurresten of andere vondsten gedaan in het gebied en zijn er ook geen schriftelijke bronnen voor de faciliteit.

Meer informatie vindt u hier