search
close
 • Angath
 • Angerberg
 • Brixen im Thale
 • Erpfendorf
 • Fieberbrunn
 • Hochfilzen
 • Hopfgarten
 • Kelchsau
 • Kirchberg
 • Kitzbühel
 • Kirchbichl
 • Kirchdorf
 • Itter
 • St. Jakob in Haus
 • St. Johann in Tirol
 • St. Ulrich am Pillersee
 • Mariastein
 • Westendorf
 • Oberndorf
 • Waidring
 • Wörgl

Voorwaarden voor deelname en gegevensbescherming

bij prijsvragen in de vakantieregio Hohe Salve

Facebook-prijsvraag - Kitzbüheler Alpen-zomerkaart

1e deelname

Deelname aan de verloting van 2 x 3-daagse passen voor de Kitzbüheler Alpen-zomerkaart is gratis. Deelname is mogelijk door het schrijven van een commentaar onder de betreffende inzending voor de prijsvraag. Hiervoor is een Facebook-account vereist. Om deel te nemen is het noodzakelijk dat alle persoonlijke gegevens overeenstemmen met de waarheid. Werknemers van de organisator, zijn filialen, inclusief hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

De prijsvraag start op maandag 7 oktober 2019 en eindigt op donderdag 10 oktober 2019 om 10.00 uur. De winnaar wordt bekend gemaakt op 10 oktober 2019.

De organisator heeft het recht om personen uit te sluiten van deelname als er passende redenen zijn, zoals schending van de voorwaarden voor deelname, deelname via derden (tussenpersonen, collectieve deelname, enz.), inschrijving via een aanbieder met als zakelijk doel onder meer het manipuleren van wedstrijden of andere ongeoorloofde beïnvloeding van de concurrentie etc. In dergelijke gevallen kan de winst vervolgens ook worden ingetrokken en teruggevorderd.

2. Selectie van de winnaar

De selectie van de winnaar vindt plaats na afloop van de prijsvraag onder alle deelnemers die aan de eisen onder punt 1 hebben voldaan. Uit alle inzendingen zal de loting bepalen welke deelnemer de startplaatsen zal winnen. Er is slechts één prijs per deelnemer en per prijsvraag mogelijk. Contante betaling of overdracht van de winst aan anderen is uitgesloten. Na selectie ontvangt de winnaar een reactie op zijn of haar opmerking. Als een winnaar niet binnen 48 uur na kennisgeving contact opneemt met de organisator, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt volgens dezelfde procedure een vervangende winnaar bepaald. Deze procedure wordt maximaal drie keer herhaald. Deelnemers verbinden zich ertoe geen illegale of aanstootgevende inhoud te schrijven. De bekendmaking van de winnaars is zonder garantie. De beslissing van de jury is definitief.

3. Wijziging van de voorwaarden voor deelname / beëindiging van de prijsvraag

De organisator behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden te wijzigen of om de prijsvraag of de trekking geheel of gedeeltelijk om een ​​belangrijke reden te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit geldt met name als er omstandigheden zijn die het geplande verloop van de prijsvraag of de trekking kunnen verstoren of belemmeren, zoals het optreden van computervirussen, fouten in de software en / of hardware en / of om andere technische redenen die niet slechts een verwaarloosbare waardevermindering met zich meebrengen. Dit geldt ook in het geval dat de implementatie niet alleen verwaarloosbaar wordt belemmerd of uitgesloten om juridische redenen, evenals in het geval van manipulaties of pogingen tot manipulatie die de administratie, beveiliging, integriteit en / of regelmatige en correcte uitvoering van de verloting beïnvloeden. Indien een onderbreking of beëindiging is gebaseerd op het gedrag van een deelnemer, heeft de organisator het recht om van de deelnemer een vergoeding te eisen voor de daaruit voortvloeiende schade.

4. Aansprakelijkheid van de organisator

De organisator Vakantieregio Hohe Salve is - ongeacht de juridische reden - alleen aansprakelijk in geval van verwijtbare schending van een essentiële verplichting bij het uitvoeren van de prijsvraag of indien schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.
Indien de organisator zonder opzet of grove schuld aansprakelijk is voor het overtreden van een verplichting overeenkomstig het vorige lid, is de aansprakelijkheid beperkt voor zover de organisator deze bij aanvang van de prijsvraag normaal gesproken mocht verwachten.
Bovenstaande voorschriften zijn niet van toepassing op verwijtbaar letsel aan leven, ledematen en gezondheid, of op claims waarvoor aansprakelijkheid wettelijk verplicht is. Voor zover de aansprakelijkheid van de organisator is uitgesloten of beperkt volgens de bovenstaande voorschriften, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van organen, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
De prijsvraag is niet gerelateerd aan Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

5. Gegevensbescherming

Deelnemers gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat hun ingediende opmerkingen op Facebook mogen worden gepubliceerd. Door deel te nemen aan de prijsvraag gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat de organisator over de nodige gegevens beschikt, b.v. voornaam, achternaam en e-mailadres, gedurende de periode van de prijsvraag en daarna. Het staat de deelnemer te allen tijde vrij om zijn toestemming in te trekken en zich aldus uit deelname terug te trekken. De organisator wijst erop dat alle persoonsgegevens van de deelnemer niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. De winnaar gaat akkoord met de publicatie van zijn of haar naam. De rechten op grond van de federale wet op de gegevensbescherming blijven onaangetast. De verzamelde gegevens zullen door de organisator en de aan hem gelieerde bedrijven worden gebruikt voor marktonderzoek, nieuwsbrief, marketing en reclamedoeleinden.

6. Anders

Indien individuele bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig of onwettig zijn, blijft de geldigheid van de resterende punten onaangetast. In plaats daarvan is er een passende verordening die het meest overeenkomt met het doel van de ineffectieve bepaling. De Oostenrijkse wet is van toepassing.

Vanaf 07.10.2019

Contact met de vakantieregio Hohe Salve

Contact met de vakantieregio Hohe Salve
Contact met de vakantieregio Hohe Salve

Zonder omwegen direct naar de regio-experts van de vakantieregio Hohe Salve. Lees nu alle contactgegevens en openingstijden van de informatiebureaus en stuur uw aanvraag snel en eenvoudig via het formulier.

Meer
Preloader

Een Mooo-ment alstublieft