Vakantie in

Kies de gewenste Vakantiebestemming

Kitzbühel

Wilder Kaiser

Kies uw dag van aankomst

Kies uw dag van vertrek

 • 1 nacht

 • 2 nachten

 • 3 nachten

 • 4 nachten

 • 5 nachten

 • 6 nachten

 • 7 nachten

 • 8 nachten

 • 9 nachten

 • 10 nachten

 • 11 nachten

 • 12 nachten

 • 13 nachten

 • 14 nachten

Kies de gewenste Kamers / Appartementen

eenpersoonskamer
2-persoonskamer
familie & meer
Auswahl übernehmen

Dag

Zoeken

Disclaimer

1.Inhoud van het online aanbod
De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie of het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie veroorzaakt worden, zijn principieel uitgesloten, in zoverre de auteur geen aanwijsbare opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de sites of het hele aanbod, zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of geheel te beëindigen. De inhoud van de internetsite van de Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH wordt deels uit de dynamische websites van de tourismusverbanden en accommodaties ontleend. De Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH overneemt geen aansprakelijkheid voor deze inhoud, die door derden wordt ingevoerd. Dit betreft nog eens uitdrukkelijk de prijzen, openingstijden en kamercontingenten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (Hyperlinks), die buiten de verantwoording van de auteur liggen, geldt de aansprakelijkheidsplicht alleen, indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het hem redelijkerwijs technisch mogelijk is, het gebruik, in geval van het bestaan van een inhoud die in strijd met de wet is, te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdpunt van het zetten van de links, geen illegale inhoud op de sites die verlinkt zijn, herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte sites, heeft de auteur geen invloed. Daarom neemt hij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle gelinkte sites, die na het zetten van de links, veranderd zijn. Dit geldt voor alle, binnen het eigen internetaanbod, gezette links en verwijzingen en voor alle door derden geplaatste teksten of opmerkingen in de door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of incomplete inhoud en vooral voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dit soort informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site, waarnaar verwezen wordt, verantwoordelijk, niet degene, die via links naar de betreffende publicatie verwijst. De uitgever identificeert zich niet met de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt en neemt hiervoor geen enkele verantwoording. Mocht een van de sites, waarnaar verwezen wordt, een dubieuze inhoud hebben, dan wordt om mededeling verzocht: in dit geval wordt de link meteen verwijderd.

Commentaar posten op www.kitzalps.com
Postings op de website zijn meningen, die niet de eigen mening hoeft te weerspiegelen. De Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH is niet verplicht, alle postings door te lezen. Ze behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken bijdrages te verwijderen.
Indien u een commentaar of andere bijdrage op de website achterlaat, wordt uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is in het geval van eventuele commentaren of bijdrages van derden, die in strijd met de wet zijn of die door commentaren of bijdrages die in strijd met de wet zijn worden benadeeld, de identificatie van de verantwoordelijke makkelijker te maken.
Persoonlijke gegevens (bv. Naam, email-adres, telefoonnummer, voorkeuren) worden door de aanbieder slechts dan aangevraagd, gebruikt en doorgespeeld, als dit wettelijk geoorloofd is of u hiervoor uw toestemming geeft.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur tracht in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten of gebruik te maken van licentie-vrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken- en handelsmerken vallen onbeperkt onder de regels van het geldige merkenrecht en het eigendom van de ingeschreven eigenaar. Enkel op basis van het noemen, kan de conclusie niet getrokken worden, dat het merk niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor geopenbaarde, door de auteur zelf gemaakte objecten ligt alleen bij de auteur van de sites. Vermenigvuldiging of gebruik van dit soort grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacybeleid
In zoverre binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (email-adressen, namen, adressen) in te voeren, dan worden deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis door de gebruiker prijsgegeven. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – in zoverre dit technisch mogelijk en te verwachten is – ook zonder vermelding van deze gegevens danwel onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem geoorloofd. Het gebruik van in het kader van de colofon of vergelijkbare vermeldingen van gepubliceerde contactgegevens, zoals adressen, telefoon- en faxnummers, emailadressen door derden ter verzending van niet aangevraagde informatie is niet geoorloofd. Juridische stappen tegen de verzenders van spam-mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet gezien worden als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze site wordt verwezen. In zoverre delen of losstaande formuleringen van deze tekst, niet, niet meer of niet compleet aan de geldige juridische situatie voldoen, blijven de overige delen van het document inhoudelijk en hun geldigheid hierdoor onaangetast.

6. Cookies
Als u de website oproept, worden een of meerdere cookies op uw computer opgeslagen. Het doel hiervan is de service van de Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH daardoor te verbeteren, doordat bv. gebruikersinstellingen opgeslagen worden.
Het gebruik van de website is ook zonder cookies mogelijk. U kunt hiervoor in uw browser het opslaan van cookies deactiveren, voor bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen, dat u een bericht krijgt, voordat een cookie wordt opgeslagen. U kunt de cookies via de privacy-functie van uw browser ten allen tijde van de harde schijf van uw computer verwijderen. In dit geval kunnen de functies en gebruikersvriendelijkheid van de website beperkt worden.

7. Facebook Social Plugins
Deze website maakt gebruik van social plugins ("plugins") van hat sociale netwerk facebook.com, die bedreven wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (vervolgens "Facebook" genoemd). De plugins zijn herkenbaar aan het logo van Facebook (witte „f“ op blauwe tegel of een „duim omhoog“-teken) of zijn aangegeven met de tekst "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: http://developers.facebook.com/plugins.

Als u een website oproept, die gebruikt maakt van zo´n plugin, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugins wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en door deze in de website ingebouwd. De Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH heeft daarom geen enkele invloed op de omvang van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plugin verzameld en informeert u daarom met de kennis die hierover aanwezig is.

Door de inbouw van deze plugin krijgt Facebook de informatie, dat u via deze specifieke site het aanbod hebt opgevraagd. Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook dit bezoek aan uw Facebook-adres koppelen. Als u met de plugin communiceert, bijvoorbeeld door het klikken van de Like-knop of een commentaar schrijft, dan wordt deze informatie door uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Indien u geen lid bent van Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.
Doel en omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook en de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter beveiliging van uw privésfeer kunt u uit de privacy-instellingen van facebook halen http://www.facebook.com/policy.php.
Indien u lid bent van facebook en niet wilt, dat Facebook via deze website gegevens over u verzameld en met de bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens opslaat, moet u zich voor het bezoek aan deze website bij Facebook uitloggen.
Daarnaast is het ook mogelijk Facebook-social-plugins met add-ons voor uw browser te blokkeren.

8. Google+
Deze website maakt gebruik van de “+1″-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat bedreven wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (verder “Google” genoemd). De knop is herkenbaar aan het teken “+1″ op een witte of gekleurde achtergrond.
Als u een website oproept, waar zo´n knop opstaat, bouwt de browser een directe verbinding met de servers van Google op. De inhoud van de “+1″-knop wordt door Google direct doorgegeven aan zijn browser en van daaruit in de website ingebouwd. De Kitzbüheler Alpen GmbH heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens, die Google met deze knop verzameld. Volgens Google worden zonder een klik op de knop geen persoonlijke gegevens verzameld. Alleen bij ingelogde leden, worden zulke gegevens, onder andere het IP-adres opgeslagen en verwerkt.
Doel en omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Google en de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter beveiliging van uw privésfeer kunt u uit de privacy-instellingen van Google met betrekking tot de “+1″-knop halen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9. Twitter
Deze dienst maakt gebruik van de knoppen van de dienst Twitter. Deze knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ze zijn verbonden met begrippen als "Twitter" of "Volgen", en herkenbaar aan een gestileerde vogel. Met behulp van de knoppen is het mogelijk een bijdrage of site van dit aanbod bij Twitter te delen of de aanbieder bij Twitter te volgen.
Als u een website oproept, waar zo´n knop opstaat, bouwt de browser een directe verbinding met de servers van Twitter op. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter direct doorgegeven aan uw browser. De Kitzbüheler Alpen GmbH heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens, die Twitter met behulp van deze plugin verzamelt en informeert u daarom met de kennis die hij daarover heeft. Volgens deze wordt enkel het IP-adres van de gebruiker, de URL van de betreffende website bij gebruik van de button doorgegeven, maar niet voor een ander doel dan de weergave van de button.
Meer informatie hierover vindt u in de privacy verklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy.

Informatie / rectificatie / blokkeren / verwijderen

U kunt van Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH en de aangesloten tourismusverbanden (vennoten) altijd informatie krijgen over de door de Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH en de vennoten over u opgeslagen gegevens.
Daarnaast kunt u correctie van onjuiste gegevens en - in zoverre hier geen wettelijke bewaartermijnen voor bestaan - de blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens verlangen.

-13°

Even geduld

Informatie wordt geladen…

Even geduld

Informatie wordt geladen…